Kiinteistöpalvelut

Arviointipalvelut

 • Kiinteistöarviot (myynti, osto, jaot, ym)
 • Korvausarviointi
 • Korvausvaatimusten laatiminen kiinteistötoimituksissa ja lunastushankkeissa
Ranta

Kiinteistöihin ja niiden ulottuvuuteen liittyvät velvoitteet

 • Kauppa- ja lahjakirjat
 • Jakosopimukset
 • Muistutukset ja lausunnot
 • Valitukset
 • Lupa-asiat
 • Neuvontapalvelut, kiinteistötoimitukset
 • Lunastushankkeet, yhteiset alueet
 • Kaavoitukseen liittyvät kiinteistöoikeudelliset asiat
Pelto